OPUS Consulting for kunde

Ambisiøs Økonomisjef

Orkla

Service Manager

Universitetet i Oslo

Seksjonsleder lønn

Finanstilsynet - Seksjon for makroovervåking

Rådgiver / seniorrådgiver / spesialrådgiver

Orkla Confectionery & Snacks Norge

Senior Business Analyst/ Finance Manager

Skatteetaten - Skatt nord

Kontrollør/økonom til avdeling Innkreving

Skatteetaten - Skatt øst

Revisor med interesse for merverdiavgift

OPUS Consulting for kunde

Ambisiøs Økonomisjef

Orkla

Service Manager

Universitetet i Oslo

Seksjonsleder lønn

Finanstilsynet - Seksjon for makroovervåking

Rådgiver / seniorrådgiver / spesialrådgiver

Orkla Confectionery & Snacks Norge

Senior Business Analyst/ Finance Manager

Skatteetaten - Skatt nord

Kontrollør/økonom til avdeling Innkreving

Skatteetaten - Skatt øst

Revisor med interesse for merverdiavgift