Universitetet i Oslo - Seksjonsleder lønn

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Seksjonsleder lønn

Administrativ støtte har ansvar for de sentraliserte lønns-, økonomi-, innkjøps- og arkivtjenestene som leveres til UiOs enheter. Avdelingen har ansvar for forvaltning av regelverk, iverksetting av eksterne krav samt system- og prosessutvikling innen tjenesteområdene. I tillegg bistår avdelingen UiO-ledelsen i overordnet styring og utvikling på disse områdene.

Vi søker seksjonsleder med ansvar for det lønnsadministrative området. UiO bruker i dag SAP ERP som lønns- og personalsystem. Det arbeides med anskaffelse av nytt ERP-system i samarbeid med tre andre universiteter i Norge. Seksjon for lønn leverer lønnsrapport for 21 000 personer årlig fordelt på fastlønn, bilagslønn og reiser. Seksjonen har en egen gruppe for NAV-refusjoner, sykemeldinger og foreldrepermisjoner.

Seksjonen inngår i Avdeling for administrativ støtte, som har ansvar for de sentraliserte lønns-, økonomi-, innkjøps- og arkivtjenestene som leveres til UiOs enheter. Avdelingen har ansvar for forvaltning av regelverk, iverksetting av eksterne krav samt system- og prosessutvikling innen tjenesteområdene. I tillegg bistår avdelingen UiO-ledelsen i overordnet styring og utvikling på disse områdene.

Seksjonsleder har ansvaret for en seksjon med 39 ansatte og skal bidra til videreutvikling og profesjonalisering av de lønnsadministrative prosessene. Du vil ha stor kontaktflate ut i organisasjonen og jobbe tett med de ulike fakulteter og sentre, og særskilt med administrative ledere og personalkonsulenter. I Avdeling for administrativ støtte er det sterkt tverrfaglig samarbeid med de øvrige seksjonene, samt med Avdeling for personalstøtte. Seksjonen utøver fagansvar og forvalter regelverk og lover innen lønnsområdet. Ansvar for brukeradministrasjon og hjelpetjenesten for lønns- og personalsystemet SAP er tillagt seksjonen.

Du vil rapportere til avdelingsdirektør og inngå i ledergruppen i Avdeling for administrativ støtte. Som seksjonsleder har du personalansvar for avdelingsledere og stab. Kompetanseutvikling, endringsprosesser, rådgivning og støtte i lønnsrelaterte spørsmål er seksjonsleders ansvar i samarbeid med eget lederteam. Seksjonsleder har ansvar for å påse at felles rutiner dokumenteres og vedlikeholdes. Store deler av oppgaven de nærmeste årene vil være å forberede og delta aktivt i arbeidet med nytt ERP-system. Du vil være en strategisk samtalepartner med tanke på en fremtidsrettet lønnsadministrasjon, samt bidra til å utvikle seksjonen mot et fremtidig målbilde.

Vi søker en faglig sterk og utviklingsorientert seksjonsleder.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Administrativ og faglig ledelse
 • Personalansvar for avdelingsledere og stab
 • Planlegge og gjennomføre drifts-, utviklings- og endringsprosesser
 • Sørge for effektive rutiner og arbeidsprosesser
 • Bidra til å styrke enhetenes lønnsfaglige bestillerkompetanse
 • Styrke seksjonens kompetanse innen IT-verktøy og systemløsninger
 • Styrke relasjoner til enhetene
 • Utøve lederstøtte

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for aktuelle oppgaver kan kompensere utdanningskravet.
 • God lønnsfaglig kompetanse og kjennskap til regelverk innen offentlig lønn
 • Flere års ledererfaring med personalansvarErfaring med omstillings- og endringsprosesser
 • Må beherske norsk, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til SAP og/eller tilsvarende ERP-system

Personlige egenskaper:

Vi søker en tydelig leder med gode kommunikasjonsegenskaper og ektefølt interesse for faget, med engasjement for å videreutvikle en faglig sterk seksjon som yter en viktig service til universitetets brukere og ansatte. Du er opptatt av helhet og har øye for effektive løsninger, er selvstendig, strukturert og med evne til å prioritere. Du må evne å «se» og motivere dine medarbeidere, samtidig som du er tydelig når det kreves. UiO er inne i endringsprosesser der digitalisering og organisering er viktige drivere og som vil stille sterke krav til din fleksibilitet og endringsvilje.
Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt.

Vi tilbyr:

 • En lederrolle i et spennende og krevende utviklingsarbeid ved landets største utdannings- og forskningsmiljø
 • Utfordringer i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Et hyggelig arbeidsmiljø i flotte lokaler
 • Lønn som seksjonssleder stillingskode 1211 kr 738 400 - 857 700 avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Øystein Malme, tlf 40 40 35 54 eller Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22.

Søknadsfrist er 6. mars 2017. Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV

Som statlig institusjon har vi som personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Søknadsfrist: 05.03.2017
Web: www.uio.no

Kontakt: Øystein Malme
Telefon: 40 40 35 54

Kontakt 2: Jan Egil Myhre
Telefon: 90 89 25 22

Søk på stillingen