Skatteetaten - Har du erfaring med internasjonalt arbeid eller har jobbet innen skatt/finans?

Skattedirektoratet søker etter en engasjert person som vil få ansvar for dialog med utenlandske skattemyndigheter i forbindelse med utveksling av opplysninger. Skatteetaten utveksler opplysninger om blant annet verdipapirer, livsforsikringer, bankinnskudd, lønn, pensjon, selskapsomsetning (internprising) og bindende forhåndsuttalelser. Opplysningene utveksles elektronisk med ca. 100 land, på bakgrunn av internasjonale avtaler. Du vil blant annet få ansvar for å følge opp at opplysningene sendes/mottas innenfor gjeldende frister og at de holder tilstrekkelig kvalitet. Stillingen er nyopprettet og du får muligheten til å være med å utvikle og forme stillingens innhold.

Har du erfaring med internasjonalt arbeid eller har jobbet innen skatt/finans?

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • dialog med utenlandske skattemyndigheter knyttet til utveksling av informasjon
 • delta i relevante, internasjonale fora knyttet til oppgaven
 • oppfølging av interne prosesser rundt informasjonsutvekslingen, herunder oppfølging av kvaliteten på opplysningene som sendes/mottas
 • administrative oppgaver knyttet til området
 • arbeid i team med tilknyttede oppgaver i seksjonen
 • tett samarbeid med andre avdelinger i Skattedirektoratet og skattekontor
Kvalifikasjoner
 • må ha høyere utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå eller bachelornivå
 • må ha relevant arbeidserfaring
 • må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
 • fordel med grunnleggende forståelse av hvordan IT-systemer og prosesser i større organisasjoner fungerer i et forretningsmessig perspektiv
 • fordel med kjennskap til internasjonale forhold eller internasjonalt arbeid
 • fordel med erfaring fra bank/finans
 • fordel med kunnskap om Skatteetaten og skatteprosesser
Personlige egenskaper
 • evne til å se helhet i verdikjeder og ha god samfunnsforståelse
 • svært gode samarbeidsevner, og evne til å skape et godt arbeidsmiljø
 • evne til å kommunisere godt både internt i Skatteetaten og på internasjonale arenaer
 • evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • være løsningsorientert
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger

  Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) eller seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 563 500– kr 684 600 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 mnd prøvetid.

  Generelt:
  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Arbeidssted: Oslo

Stillingstype: Fast, Fulltid

Søknadsfrist: 23.04.2017
Web: www.skatteetaten.no

Kontakt: fung. seksjonssjef, Elin Imsland
Telefon: 480 32 362

Søk på stillingen