Politiet - Nye medarbeidere til nyetablert lønns- og regnskapssenter i Politiet

I løpet av de neste årene vil Norge få et bedre og mer moderne politi. Politireformen innebærer store og gjennomgripende endringer. Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid.Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.


For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten.Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem Webcruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig. 

Nye medarbeidere til nyetablert lønns- og regnskapssenter i Politiet

Har du lyst til å være med på å forme og effektivisere Politiets nye lønn- og regnskapssenter? Politiets Fellestjenester (PFT) har fått i oppdrag å etablere et felles lønns- og regnskapssenter for etaten. Senteret er besluttet lokalisert til Kristiansund.

Vi er allerede gjennom første rekrutteringsrunde og har på plass avdelingsdirektør, to seksjonsledere samt 40 medarbeidere.

Vi søker nå flere lønns- og regnskapsmedarbeidere til vår nyetablerte avdeling.

Arbeidssted vil være Kristiansund, men det må påregnes en del reiseaktivitet, blant annet til Oslo, i en oppstartsfase.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre regnskaps- eller lønnsoppgaver i henhold til leveranseavatle til rett tid og til riktig kvalitet
 • Utføre effektiv internkontroll i lønn- og regnskapsprosesser
 • Bidra til kompetansedeling for lønn og regnskap i PFT
 • Bidra til kontinuerlig forbedring i prosessene innenfor ditt team
 • Være en endringsagent i arbeidet med effektivisering av tjenestene

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskolenivå
 • Bred relevant erfaring innen fagområdet lønn og/eller regnskap
 • Lang relevant, dokumentert, erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kjennskap til Leanmetodikk vil være en fordel.
 • Du må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Du jobber selvstendig, er drivende og initiativrik, samt ryddig, strukturert og nøyaktig i din arbeidsform. Du har evne til selvledelse og er samtidig god på nettverksbygging. Du har stor arbeidskapasitet. I tillegg har du godt humør og har god relasjon til de rundt deg.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En utfordrende jobb med varierte arbeidsopggaver
 • Gode arbeidsbetingelser
 • Hyggelig arbeidsmiljø i nye, fine lokaler på Løkkemyra
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent (kr 408 700 - 480 900 brutto pr år) i henhold til Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan annen stillingskode og lønn vurderes.

Arbeidssted: Omagata 124, 6517 Kristiansund N

Stillingstype: Fast

Søknadsfrist: 23.02.2017
Web: www.politi.no

Kontakt: HR Sissel Rogneby
Telefon: 468 51 973

Kontakt 2: HR Elin Karlskås
Telefon: 416 02 224

Søk på stillingen