Orkla - Service Manager

Orkla IT
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, faghandel, storhusholdning og bakerimarkedet. Orkla IT er Orklas sentrale IT-organisasjon, som leverer tjenester innenfor områdene IT rådgivning, systemintegrasjon, applikasjonsdrift og infrastrukturdrift til alle Orklas enheter. Orkla IT har 90 medarbeidere fordelt på hovedkontoret i Oslo og avdelingskontorer i Bergen, Fredrikstad, Gøteborg, Malmø og Odense. Enheten betjener rundt 8000 IT-brukere.

Service Manager

Vi søker Service Manager for våre danske selskaper samt selskapene utenfor Norden

Ønsker du å jobbe i et konsern med mange spennende utfordringer? Liker du å jobbe i grensesnittet mellom teknologi og brukere? Våre Service Managere er bindeleddet mellom Orkla IT som leverandør av infrastrukturtjenester og våre selskaper. Du vil jobbe tett med både selskapene og den interne leveranseorganisasjonen og følge prosessen fra et behov oppstår på selskapsiden, via etablering av leveransekontrakter til å få oppgavene inn i kontrakter for faste driftstjenester. Hovedfokus er den merkantile siden av leveransene og god selskapskommunikasjon. I Orkla IT blir du en del av et meget sterkt fagmiljø og vil kunne dra nytte av lang erfaring hos dine kollegaer. Aktivitetsnivået er forventet å være stort fremover. Stillingen inngår i Service Management teamet til Orkla IT som har ansvar for oppfølging av selskapene, kontrakter og gjennomføring av mindre infrastrukturprosjekter. Noe reisevirksomhet vil måtte påregnes.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre møter med selskapene
 • Følge opp og rapportere vår leveranseevne mot selskapene
 • Etablere og følge opp kontrakter mellom Orkla selskapene og Orkla IT
 • Utarbeide faktureringsgrunnlag mot selskapene
 • Oppfølging av fremdrift på driftsrelaterte oppgaver
 • Kommunikasjon mot selskapene
 • Relasjonsbygging

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning på minimum bachelornivå
 • God til å skape relasjoner med andre mennesker.
 • Gjerne erfaring fra leverandørsiden
 • Selvstendig og nøyaktig
 • Samarbeidsvillig- og resultatorientert 
 • Løsningsorientert og positiv
 • God økonomiforståelse
 • God teknisk forståelse og erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter på norsk/skandinavisk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Arbeidssted er Oslo (Skøyen)

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder, Kåre Larsson på mobil 928 44 274 eller kontakt HR direktør Eva M. Vekony på mobil 930 46 664.

Søknad med CV sendes senest 28. februar 2017. Søknader vil bli vurdert løpende.

Søknadsfrist: 27.02.2017
Web: www.orkla.no

Kontakt: Kåre Larsson
Telefon: 928 44 274

Kontakt 2: Eva M. Vekony
Telefon: 930 46 664

Søk på stillingen