Orkla - Brand Manager

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, faghandel, storhusholdning og bakerimarkedet. Norden og Baltikum er Orklas hovedmarkeder og står for ca. 80 % av merkevareområdets omsetning. I tillegg har konsernet gode posisjoner innenfor utvalgte produktgrupper i Sentral-Europa og India.
Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Food Ingredients. Orkla har i tillegg virksomhet som er organisert under forretningsområdet Orkla Investments, som består av investeringene i Sapa (50 % eierandel) og Jotun (42,5 % eierandel), i tillegg til Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler.
Orkla ASA er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Orkla hadde 14.670 ansatte pr. 31.12.2015. Konsernet hadde i 2015 en omsetning på 33,2 mrd. kroner.

Brand Manager

Har du lyst til å jobbe med noen av Norges kjæreste merkevarer? Har du lyst til å skape morgendagens stjerner? Har du lyst til å jobbe med hele verdikjeden fra A-Å og ha en jobb å være stolt av?

Da bør du søke jobb hos oss!

Våre Brand Managers er ambisiøse, dyktige og viktige i arbeidet med å skape gode resultater i våre selskaper.
Vi tilbyr et innovativt og krevende markedsføringsmiljø, der kompetanse og karriereutvikling står sentralt. Kompetansen bygges opp gjennom intern opplæring og omfattende videreutdanning ved Orklas egen merkevareskole (Orkla Brand Academy). Vårt mål er å utvikle gode medarbeidere som kan fylle fremtidige lederstillinger i selskapet og ellers i konsernet.
ANSVARSOMRÅDER:

 • Resultatansvar for en eller flere av våre velkjente merkevarer
 • Ansvar for kontinuerlig forbedring – du skal sikre kostnadseffektiv vekst gjennom økt inntjening, salgsvekst og en sterkere markedsposisjon for din merkevare
 • Ansvar for å forstå din merkevares lønnsomhet og for å initiere nødvendige forbedrende tiltak gjennom hele verdikjeden

HOVEDARBEIDSOPPGAVER:

 • Utvikle nye og forbedrede produkter ved å lede og/eller delta i innovasjonsprosjekter
 • Markedskommunikasjon; utvikle annonser, reklamekampanjer, salgs- og markedsføringsmateriale, aktiviteter og PR for merkevarene
 • Utvikle ny emballasje og nye design
 • Skape forbrukerinnsikt
 • Se muligheter og samarbeide med hele verdikjeden i våre bedrifter, blant annet produktutvikling, produksjon, logistikk og salg.

DU HAR FØLGENDE KVALIFIKASJONER:

 • Minimum 4 års utdanning fra høgskole/universitet med gode skoleresultater
 • Du har meget gode analytiske og økonomiske ferdigheter kombinert med en sterk interesse for markedsføring
 • Du har evnen til å ta selvstendig initiativ, er nysgjerrig og ser nye og kreative løsninger
 • Du har stor arbeidskapasitet kombinert med et ønske om å skape endring og resultater
 • Vi vektlegger gode samarbeidsevner og gjennomslagskraft overfor dine omgivelser
 • Du må være ambisiøs, like utfordringer og evne å skape fremgang for selskapet ditt
 • Maks 3 års arbeidserfaring

Gjør det gjerne tydelig i søknaden hvilket av våre selskaper, eller merkevarer du er mest interessert i å jobbe med, og hvorfor. 

Arbeidssted blir Skøyen eller Mastemyr

Søknadsfrist 19.februar

For mer informasjon om stillingen kontakt Cathrine Paus +4795044233.

Søknadsfrist: 18.02.2017
Web: www.orkla.no

Kontakt: Cathrine Paus
Telefon: 9504 4 233

Søk på stillingen