Gatejuristen - Administrasjonsleder

Gatejuristen i Oslo oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vi driver Barnas Jurist og Gatas Økonom i tillegg til at vi gir rettshjelp til rusavhengige. Vi er ressurs- og kompetansesenter for nettverket av gatejurister som er til stede i 15 byer, og på landsbasis er vi 150 frivillige jurister, advokater og jusstudenter som legger ned flere årsverk for å bistå noen av samfunnets mest sårbare. For mer informasjon og for å søke stillingen se: www.gatejuristen.no.

Administrasjonsleder

Gatejuristen i Oslo er i sterk utvikling og vi trenger en dyktig leder for administrative funksjoner som kan bygge opp og videreutvikle dette området.
Du vil få ansvar for å lede og drifte virksomhetens oppgaver innen kontoradministrasjon, informasjon, HR, IT, budsjett/økonomi, og ha lederansvar for en gruppe frivillige som jobber innenfor arbeidsområdene.
Vi kan love deg en allsidig, selvstendig og spennende jobb i en innovativ organisasjon i sterk utvikling. Hos oss er det god omstillingsevne og korte beslutningsveier.

Vi søker deg som har relevant ledererfaring og pågangsmot, og evne til å motivere og begeistre andre. Det er en fordel om du kjenner til arbeid i frivillige organisasjoner, og har erfaring med å bygge opp nye funksjoner i en organisasjon.Ta kontakt med leder for Gatejuristen Cathrine Moksness, tlf: 97 00 55 97 eller vår samarbeidspartner i Haavind, Dyveke Hamza, tlf: 45 83 81 67

Søknadsfrist: 01.05.2017
Web: www.gatejuristen.no

Kontakt: Cathrine Moksness
Telefon: 97 00 55 97

Kontakt 2: Dyveke Hamza
Telefon: 45 83 81 67