Fram Revisjon AS - Vi trenger flere revisorer som bygger tillit og skaper verdier

Fram Revisjon AS er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kunder innen et bredt spekter av forretningsområder. Hovedtyngden av vår kundemasse er lokalisert i Sør-Østerdal og Solør. Vår kjernevirksomhet er lovbestemt revisjon med naturlig tilknyttet rådgivning innenfor skatt, avgift og selskapsstrukturering for mindre og mellomstore selskaper.
Selskapet har lokal forankring og et lokalt eierskap.

Vi trenger flere revisorer som bygger tillit og skaper verdier

ram Revisjon AS er i vekst og vi trenger en ny medarbeider. Vårt arbeidsmiljø er preget av en uformell tone der lagfølelsen og gjensidig respekt er tydelig. Hos oss får du faglig og personlig utvikling, og mulighet for utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

Vi søker en nyutdannet eller erfaren revisor. 
Øvrige søkere med relevant bakgrunn og erfaring oppfordres også til å søke. 

Stillingstype: Fast

Søknadsfrist: 20.04.2017
Web: www.framrevisjon.no

Kontakt: Daglig leder, Erlend Øverby Sund
Telefon: 414 27 179

Søk på stillingen