Bodø kommune - Økonomi- og finansavdelingen - rådgiver Økonomikontoret

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

Økonomi- og finansavdelingen - rådgiver Økonomikontoret

Ved Økonomikontoret er det ledig 100 % stilling med snarlig tiltredelse.
Kontoret har for tiden 6 årsverk, og arbeidsoppgavene består av blant annet økonomistyring, finans, analyser og statistikk, opplæring, rapportering og saksbehandling.

Arbeidsoppgaver

- Bistand og oppfølging av ledere spesielt innenfor barnehager, kultur, barne- og familieenhet og flyktningekontor i spørsmål vedrørende budsjett- og økonomistyring
- Bistand til kommunaldirektør for oppvekst- og kultur i økonomiske spørsmål
- Utvikling og vedlikehold av interne økonomiske modeller innenfor barnehager, kultur, barne- og familieenhet og flyktningekontor
- Du vil være aktiv i prosessene knyttet til økonomiplan, årsbudsjett, tertialrapporter, prosjektarbeid og andre oppgaver knyttet til kommunens økonomitjeneste.
- Rådgiver er medlem i kommunaldirektørenes ledergruppe

Andre oppgaver vil bli vurdert på bakgrunn av søkerens kompetanse og preferanser.

Kvalifikasjoner

- Høyere økonomisk utdanning, gjerne siviløkonom eller tilsvarende
- Fordel med kunnskap om offentlig forvaltning
- Gode kunnskaper i bruk av IKT verktøy er et krav
- Gode kommunikative egenskaper og evne til samarbeid på tvers av fagområder
- Selvstendig, målrettet og serviceinnstilt
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

- Godt og stabilt arbeidsmiljø med store faglige utviklingsmuligheter
- Utfordrende arbeidsoppgaver
- Gode muligheter for kompetanseutvikling
- Friskvern/treningsavtale
- Gode permisjonsordninger
- God pensjons- og forsikringsordninger

Annet

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Lønn etter gjeldende tariffavtale.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Søknadsfrist: 25.06.2017
Web: www.bodo.kommune.no

Kontakt: Kornelija Rasic, Økonomidirektør
Telefon: 992 41 472
E-post: kornelija.rasic@bodo.kommune.no

Søk på stillingen